Radca Prawny Łódź

Prawo pracy – zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), która wprowadza istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.

Oto najważniejsze z nich:
- likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który został obecnie włączony do urlopu rodzicielskiego. Łączna długość płatnego urlopu z uwagi na urodzenie dziecka nie uległa zmianie i nadal wynosi 52 tygodnie,
- urlop rodzicielski będzie można podzielić na 4 części i wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat,
- do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu,
- w sytuacji łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop rodzicielski ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu,
- wydłużony został do 21 dni po porodzie termin składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (tzw. długi wniosek),
- wydłużony został do 21 dni terminu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego albo ich części,
- z 2 dni zwolnienia z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym,
- ojcowie będą mieli 2 lata na skorzystanie z przysługujących im 2 tygodni urlopu ojcowskiego (do ukończenia przez dziecko 24 m-ca życia). Dodatkowo będzie można podzielić go na 2 części.

Na wejście w życie czekają kolejne przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje prawa pracy, dotyczące w szczególności rodzajów umów i okresów wypowiedzenia.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl