Kancelaria Radcy Prawnego

Najważniejszym zadaniem Kancelarii Radcy Prawnego jest rozwiązywanie problemów prawnych klientów – osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat, mieszcząca się w Koluszkach przy ul. Broniewskiego 1, powstała z myślą o zapewnieniu Państwu kompleksowej pomocy prawnej opartej na wiedzy, doświadczeniu i zaufaniu.
Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, opinii prawnych, a także reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji.
Kancelaria prowadzi również skutecznie procesy windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.
Szczegółowy zakres usług oferowanych przez naszą kancelarię prawną przedstawiony został obok z lewej strony.

Często błędnie powielanym stereotypem jest to, że koszty profesjonalnej pomocy prawnej są wysokie. Uważamy, że porada profesjonalisty jest mniej kosztowna niż naprawianie skutków chybionych decyzji podejmowanych w oparciu o konsultacje ze znajomymi czy społecznością internetową.

Przed przyjęciem zlecenia zawsze dokładnie omawiamy z klientem zasady świadczenia pomocy prawnej, jak i wysokość honorarium.
Wysokość wynagrodzenia zawsze ustalana jest indywidualnie i zależy od zakresu i rodzaju świadczonych usług.
Proponujemy następujące systemy wynagradzania:

  • za wykonaną usługę
  • według stawek godzinowych,
  • według stawki ryczałtowej,
  • W przypadku niektórych spraw wynagrodzenie dodatkowe może stanowić tzw. premia za sukces, ustalana jako procent od wartości przedmiotu sprawy.

W sprawach sądowych podstawą ustalania wynagrodzenia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.2002.163.1349 ze zm.)


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl