Radca Prawny Łódź

Udział spadkowy wydziedziczonego dziecka przypada jego zstępnym

W dniu 3 grudnia na rozprawie w Izbie Cywilnej Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści:

Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego.

Do tej pory funkcjonowały dwie koncepcje, pierwsza z nich zakładała że w przypadku testamentu negatywnego dziedziczą spadkobiercy ustawowi, a w miejsce wydziedziczonego wstępują jego zstępni, zgodnie z art. 931 § 2 k.c.
Druga z możliwości powodowała, że zstępni wydziedziczonego nie dziedziczą, a spadek przypada na rzecz wszystkich pozostałych spadkobierców tego samego stopnia pokrewieństwa.

Sąd Najwyższy w podjętej uchwale jednoznacznie wskazał, iż udział spadkowy, który przypadałby dziecku wydziedziczonemu przez spadkodawcę, przypada zstępnym dziecka.

W sprawie rozpoznawanej przez SN spadkodawca wydziedziczył jednego ze swoich dwóch synów. Wydziedziczony domagał się przed sądem uznania, że spadek dziedziczą jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl