Kancelaria Radcy Prawnego

Ponieważ wielu moich klientów pyta mnie o program 500 plus, chciałabym przedstawić kilka najważniejszych informacji, które na chwilę obecną są dostępne:

- trwają konsultacje ustawy regulującej kwestie związane z programem 500 plus w związku z tym nie jest to na razie obowiązujący akt prawny zatem nie można stwierdzić, jakie zapisy ostatecznie zostaną zatwierdzone przez Sejm RP.
- świadczenie w wysokości 500 zł ma być wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.
- świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku (także przez Internet) Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września.
- świadczenie wychowawcze ma być wypłacane przelewem na konto lub przekazem pocztowym.
- 500 zł to kwota od której nie będą odprowadzane żadne składki.
- świadczenie ma otrzymać każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl