Kancelaria Radcy Prawnego

Umowy przez internet najczęściej zawierane są w trybie ofertowym, tzn. z chwilą otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia o przyjęciu złożonej przez niego oferty. Dla przykładu: dokonując zakupu książek w e-sklepie wkładamy różne pozycje do wirtualnego koszyka, wypełniamy niezbędne formularze, a następnie potwierdzamy złożone zamówienie. W ten sposób przyjmujemy ofertę sprzedawcy. System wysyła do sprzedawcy potwierdzenie złożenia zamówienia i z chwilą jego przekazania zostaje zawarta umowa.
Niestety czasem zamówiony towar nie spełnia naszych oczekiwań, albo po prostu chcemy bez powodu zrezygnować z zakupu. Warto wówczas pamiętać, że konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub dokonująca zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością) może w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. Zwracam uwagę, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to wówczas wskazany wyżej termin wydłuża się do 12 miesięcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Oznacza to, że sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze, a kupujący odesłać rzecz którą nabył. Czynności tych należy dokonać w terminach zastrzeżonych przez ustawodawcę (14 dni).
Trzeba pamiętać, że istnieją sytuacje, w których prawo odstąpienia od umowy nie istnieje, np. przy zakupie rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu, czy też gdy przedmiotem umowy jest rzecz zindywidualizowana dla potrzeb klienta (sukienka szyta na miarę), ponadto, w przypadku filmów, płyt, których opakowanie zostało otwarte, a także gdy zakup dotyczył rzeczy dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. krem).


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl