Radca Prawny Łódź

Nowelizacja procedury cywilnej - wzrost kosztów postępowań sądowych

Czeka nas bardzo duża nowelizacja procedury cywilnej, co stanowi wyzwanie zarówno dla sędziów, pełnomocników, jak również wszystkich osób korzystających z sądów. Część zmian weszła już w życie z dniem 21 sierpnia 2019r. i dotyczy opłat sądowych. Niestety, postępowania sądowe znacznie podrożały.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się obecnie (tj. po sierpniowej zmianie) opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Wzrosła również m.in. opłaty za złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z 50 zł                            do 100 zł, złożenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym z 40 zł do 100 zł.

Stała jest teraz opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i wynosi 1/5 opłaty od pozwu. 

Nowością jest wprowadzenie opłaty za doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w kwocie 100 zł. (dotychczas nie była pobierana żadna opłata.)

Znaczna „podwyżka” dotyczy również opłat kancelaryjnych. Za każde rozpoczęte 10 stron wydanego odpisu, wypisu lub wyciągu dokumentów zapłacimy 20 zł (do tej pory było to 6 zł za stronę). Opłata za kopię dokumentu wyniesie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron, zamiast dotychczasowej opłaty 1 zł za każdą stronę.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl