prawo cywilne

 • Kancelaria

  Najważniejszym zadaniem Kancelarii Radcy Prawnego jest rozwiązywanie problemów prawnych klientów – osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat, mieszcząca się w Koluszkach przy ul. Broniewskiego 1, powstała z myślą o zapewnieniu Państwu kompleksowej pomocy prawnej opartej na wiedzy, doświadczeniu i zaufaniu.
  Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, opinii prawnych, a także reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji.
  Kancelaria prowadzi również skutecznie procesy windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.
  Szczegółowy zakres usług oferowanych przez naszą kancelarię prawną przedstawiony został obok z lewej strony.

  Często błędnie powielanym stereotypem jest to, że koszty profesjonalnej pomocy prawnej są wysokie. Uważamy, że porada profesjonalisty jest mniej kosztowna niż naprawianie skutków chybionych decyzji podejmowanych w oparciu o konsultacje ze znajomymi czy społecznością internetową.

  Przed przyjęciem zlecenia zawsze dokładnie omawiamy z klientem zasady świadczenia pomocy prawnej, jak i wysokość honorarium.
  Wysokość wynagrodzenia zawsze ustalana jest indywidualniei zależy od zakresu i rodzaju świadczonych usług.
  Proponujemy następujące systemy wynagradzania:

  • za wykonaną usługę
  • według stawek godzinowych,
  • według stawki ryczałtowej,
  • W przypadku niektórych spraw wynagrodzenie dodatkowe może stanowić tzw. premia za sukces, ustalana jako procent od wartości przedmiotu sprawy.

  W sprawach sądowych podstawą ustalania wynagrodzenia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.2002.163.1349 ze zm.)

 • O mnie

  Nazywam się Aleksandra Kubat – jestem radcą prawnym
  Pomagam moim klientom w poruszaniu się po zawiłościach przepisów prawnych, reprezentując ich przed sądami i urzędami, prowadząc sprawy spadkowe, majątkowe, rozwodowe, uczestnicząc w negocjacjach umów, porozumień itp.
  Traktuję swoich klientów w sposób partnerski, szanując ich prawo do informacji i profesjonalnej obsługi.
  W swojej praktyce zawodowej miałam możliwość pracować na stanowisku asystenta sędziego i referendarza sądowego. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego w 2008 roku (wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem Łd-P-241) rozpoczęłam pracę jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego „CONTRACT” w Łodzi (z którą współpracuję do dziś).
  Poza tym, że sama systematycznie uczestniczę w szkoleniach, podnosząc cały czas swoje umiejętnościzawodowe, przekazuję również swoją wiedzę studentom, aplikantom, angażuję się w przedsięwzięcia o charakterze pro publico bono.
  Najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do klienta i zgłaszanego przez niego problemu, a także relacja oparta na wzajemnej współpracy. Efektem takich działań jest zaufanie, którym obdarzają mnie moi klienci.

  Aleksandra Kubat

 • Prawo cywilne

  Radca Prawny, Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A, świadczy usługi i pomoc w zakresie prawa cywilnego, a dokładniej  tematach takich jak: 

 • Służebności

  Nasza kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie służebności osobistych, gruntowych, jak i służebności przesyłu. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed osobami fizycznymi, urzędami, sądami w szczególności w sprawach o:
  - ustanowienie służebności (np. służebność drogi koniecznej, mieszkania, przesyłu),
  - wygaśnięcie służebności,
  - zniesienie służebności,
  - wynagrodzenie za ustanowienie służebności,
  - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  - zasiedzenie służebności.

  Służebność osobista - ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Może polegać na przykład na prawie korzystania z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie: prawie przechodu, przejazdu. Służebności osobiste różnią się od służebności gruntowych przede wszystkim tym, że uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej, ale określona osoba fizyczna. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

  Służebność gruntowa – ograniczone prawo rzeczowe. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Najbardziej charakterystyczną wśród służebności gruntowych jest służebność drogi koniecznej. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

  Służebność przesyłu - Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Ustanowieniem takiej służebności powinni być zainteresowani właściciele nieruchomości przez które przebiegają sieci energetyczne, rury wodociągowe, gazociągi itp. Służebność ta ustanawiana jest najczęściej za jednorazowym wynagrodzeniem.

   

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat oferuje pomoc i usługi prawne dla osób z Łodzi oraz Koluszek, Brzezin, Strykowa, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Tuszyna, Rzgowa.

 • Zasiedzenie

  Kancelaria prawna Aleksandry Kubat świadczy następujące usługi w zakresie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:
  - analiza stanu prawnego nieruchomości,
  - poszukiwanie dokumentów związanych z nieruchomością,
  - wyliczanie terminów zasiedzenia,
  - badanie przesłanek niezbędnych do zasiedzenia,
  - sporządzanie wniosków o zasiedzenie,
  - reprezentacja przed sądem w postępowaniach o zasiedzenie

  Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości (ewentualnie udziału w nieruchomości) na skutek upływu czasu. Posiadacz samoistny nieruchomości nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, natomiast posiadacz samoistny, który uzyskał posiadanie w złej wierze po upływie lat trzydziestu. Zgodnie z utrwalonym poglądem dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje mu prawo własności (por. m.in. postanowienie SN z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71.) Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
  Ustawodawca dopuścił również możliwość nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności rzeczy ruchomej. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

   

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat oferuje pomoc prawną i usługi dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Koluszki, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl