Radca prawny Łódź

Kto to jest radca prawny i czym różni się od adwokata?

Zawód radcy prawnego  polega  na pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami czy sporządzanie projektów umów i innych dokumentów. Informację, czy dana osoba posiada uprawnienia radcy prawnego można uzyskać (ale także sprawdzić) w Krajowej Izbie Radców Prawnych i w każdej z okręgowych izb radców prawnych w Polsce.

Z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica pomiędzy obydwoma zawodami. W chwili obecnej tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie może reprezentować swojego mocodawcy w takich sprawach i w takim charakterze. W sądzie radcowie noszą togi z niebieskimi elementami, a adwokaci z zielonymi.

Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Z pomocy radcy prawnego należy skorzystać zawsze, gdy potrzebujemy porady prawnej. Także wówczas, gdy chcemy sporządzić pismo procesowe, urzędowe, czy umowę. Wprawdzie o wiele prostsze i tańsze wydają się porady udzielane na stronach internetowych, jednak osobie, która na co dzień nie ma do czynienia z prawem trudno ocenić, czy proponowane rozwiązanie jest najlepsze również w jej sprawie.

W Polsce panuje przekonanie, że usługi prawników są bardzo drogie. Tymczasem nie do końca tak jest. Często nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego pociąga za sobą dużo większe konsekwencje finansowe niż jednorazowa porada udzielona przez osobę kompetentną. Zawsze warto jak najszybciej skorzystać z pomocy radcy prawnego, a dopiero później podejmować jakieś działania.

Zawsze przed skorzystaniem z pomocy radcy prawnego można dowiedzieć się o przewidywane koszty porady, czy prowadzenia danej sprawy.

Jak umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Na umówione spotkanie należy przynieść wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie w danej sprawie. Warto zabrać ze sobą oryginały dokumentów. Radca prawny zdecyduje, czy dla dalszego prowadzenia sprawy konieczne będzie pozostawienie oryginałów, czy wystarczą ich kserokopie. W razie braku niektórych dokumentów radca prawny poprosi o ich uzupełnienie, a w niektórych sytuacjach, na zlecenie klienta, sam dotrze do niezbędnej dokumentacji.

Czy można uzyskać poradę prawną przez telefon?

W trosce od dobro klientów nie udzielamy porad prawnych przez telefon. Tą drogą można umówić się na spotkanie, dowiedzieć jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania porady w danej sprawie, jak również zapytać o orientacyjny koszt porady prawnej.

Istnieje natomiast możliwość uzyskania odpowiedzi na postanowione na spotkaniu pytania, przesłania opinii prawnej, projektu umowy, czy innych pism - drogą mailową.

Współpraca między stałymi klientami, również w dużej mierze może opierać się na korespondencji mailowej.

Czy Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Łodzi?

Tak, Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Łodzi. W tym przypadku pełnomocnik ustala z klientem zasady zwrotu kosztów podróży.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl