Darowizny

Nasza kancelaria prawna udziela porad prawnych i pomocy w następującym zakresie, jeśli chodzi o darowizny:
- analiza prawa własności przedmiotu darowizny,
- analiza skutków prawnych darowizny,
- analiza skutków podatkowych darowizny,
- odwołanie darowizny,
- alternatywne formy przekazania majątku (np. testament, umowa o dożywocie)

Darowizna - Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku np. przekazanie pieniędzy, kosztowności, nieruchomości. Istotne jest to, że darczyńca nie otrzymuje nic w zamian. Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

 


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl