Eksmisje

Kancelaria prawna Aleksandry Kubat świadczy usługi prawne dotyczące eksmisji w następującym zakresie:
- analiza umów najmu pod kątem wynajmującego, jak i najemcy,
- sporządzanie umów najmu,
- najem okazjonalny,
- wezwania do opuszczenia lokalu,
- powództwo o eksmisję,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o eksmisję,
- skierowanie sprawy na drogę egzekucji komorniczej.

Eksmisja – tak potocznie mówimy o przymusowym usunięciu osoby wraz z jej rzeczami z zajmowanego przez nią, bez tytułu prawnego, lokalu. Zakładając, że chcemy eksmitować najemcę, to wcześniej umowa najmu musi wygasnąć, albo zostać skutecznie wypowiedziana. Dopiero wówczas wynajmujący może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i uzyskać wyrok nakazujący wskazanej osobie opróżnienie lokalu. Należy tutaj pamiętać, o szczególnej ochronie lokatorów i przesłankach pozwalających na wypowiedzenie umowy najmu określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. W świetle przepisów lokal socjalny przysługuje: kobietom w ciąży; małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą; obłożnie chorym; emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej; osobom posiadającym status bezrobotnego; osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat oferuje pomoc prawną, porady i usługi prawne również dla mieszkańców takich miejscowości jak: Koluszki, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl