Ochrona własności

W ramach ochrony prawa własności / posiadania nieruchomości Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) udziela porad prawnych, jak również reprezentuje klientów przed sądem w następujących sprawach dotyczacych ochrony własności:
- roszczenia windykacyjne,
- roszczenia negatoryjne
- roszczenie posesoryjne,
- rozgraniczenie nieruchomości


Roszczenia windykacyjne – nazywane również roszczeniem wydobywczym... Przysługuje właścicielowi, który został pozbawiony władztwa nad rzeczą. Polega na żądaniu wydania rzeczy właścicielowi.
Roszczenie negatoryjne – przysługuje właścicielowi, gdy jego prawo własności zostało naruszone w inny sposób niż przez pozbawienie go władztwa nad rzeczą np. bezprawne przechodzenie przez nieruchomość. Wówczas właścicielowi przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń lub przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
Roszczenie posesoryjne – ustawodawca przyznał również ochronę posiadaczowi (zarówno samoistnemu, jak i zależnemu). Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Należy pamiętać, że roszczenie to wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

 

Oferujemy pomoc, porady i usługi prawne dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Koluszki, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny,  Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl