Reklamacje

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat świadczy usługi w następującym zakresie:
- analiza roszczeń,
- sporządzanie pism z reklamacją,
- sporządzanie pozwów,
- sporządzanie projektów ugód,
- reprezentacja przed sądem,
- odstąpienie od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa.

Reklamacje – jest to pojęcie potoczne, rozumiane jako roszczenie kierowane do sprzedawcy, gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową, albo zawiera wady. Należy mieć na względzie, że inaczej będzie przedstawiała się odpowiedzialność sprzedawcy, w sytuacji, gdy transakcja dokonana była pomiędzy przedsiębiorcami, a inaczej, gdy to konsument nabył rzecz od przedsiębiorcy. Celem takiego zróżnicowania jest zapewnienie lepszej ochrony osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa – przy postępowaniach reklamacyjnych często spotykamy się z pytaniami klientów o prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa lub wręcz sami informujemy klientów, że mogli z takiego prawa skorzystać.
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a przy usługach od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Konsument zwolniony jest wówczas z wszelkich zobowiązań, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi (niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni). Istotne jest to, że jeżeli klient dokonał przedpłaty zwraca się kwotę wraz z odsetkami od daty dokonania przedpłaty.

 


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat oferuje porady i usługi dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Koluszki, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl