Roszczenia o zapłatę

Kancelaria prawna w ramach roszczeń o zapłatę, świadczy usługi i pomoc prawną w następującym zakresie:
- analiza zasadności roszczenia,
- analiza terminów przedawnienia roszczeń,
- analiza kosztów postępowania,
- wybór trybu postępowania (nakazowy, upominawczy, uproszczony, zwykły)
- sporządzanie wezwań do zapłaty,
- sporządzanie projektów ugód,
- sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji,
- reprezentacja przed sądem i organami egzekucyjnymi

Przedawnienie roszczeń – wraz z upływem czasu roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu, raty alimentacyjne) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Po przerwaniu, termin przedawnienia biegnie na nowo.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat z Łodzi oferuje pomoc prawną i usługi dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Koluszki, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl