Służebności

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie służebności osobistych, gruntowych, jak i służebności przesyłu. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed osobami fizycznymi, urzędami, sądami w szczególności w sprawach o:
- ustanowienie służebności (np. służebność drogi koniecznej, mieszkania, przesyłu),
- wygaśnięcie służebności,
- zniesienie służebności,
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- zasiedzenie służebności.

Służebność osobista - ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Może polegać na przykład na prawie korzystania z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie: prawie przechodu, przejazdu. Służebności osobiste różnią się od służebności gruntowych przede wszystkim tym, że uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej, ale określona osoba fizyczna. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Służebność gruntowa – ograniczone prawo rzeczowe. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Najbardziej charakterystyczną wśród służebności gruntowych jest służebność drogi koniecznej. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Służebność przesyłu - Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Ustanowieniem takiej służebności powinni być zainteresowani właściciele nieruchomości przez które przebiegają sieci energetyczne, rury wodociągowe, gazociągi itp. Służebność ta ustanawiana jest najczęściej za jednorazowym wynagrodzeniem.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat oferuje pomoc i usługi prawne dla osób z Łodzi oraz Koluszek, Brzezin, Strykowa, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Tuszyna, Rzgowa.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl