Zasiedzenie

Kancelaria prawna Aleksandry Kubat świadczy następujące usługi w zakresie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:
- analiza stanu prawnego nieruchomości,
- poszukiwanie dokumentów związanych z nieruchomością,
- wyliczanie terminów zasiedzenia,
- badanie przesłanek niezbędnych do zasiedzenia,
- sporządzanie wniosków o zasiedzenie,
- reprezentacja przed sądem w postępowaniach o zasiedzenie

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości (ewentualnie udziału w nieruchomości) na skutek upływu czasu. Posiadacz samoistny nieruchomości nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, natomiast posiadacz samoistny, który uzyskał posiadanie w złej wierze po upływie lat trzydziestu. Zgodnie z utrwalonym poglądem dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje mu prawo własności (por. m.in. postanowienie SN z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71.) Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
Ustawodawca dopuścił również możliwość nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności rzeczy ruchomej. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat oferuje pomoc prawną i usługi dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Koluszki, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl