Indywidualna działalność gospodarcza

Radca prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy usługi w tym zakresie, a w szczególności:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- windykacja należności,
- negocjacje,
- sporządzanie ugód,
- sporządzanie i kontrola umów,
- wydawanie opinii prawnych,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew,
- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty/apelacji od wyroków,
- reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą dzielimy na:
- osoby fizyczne – indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych
- osoby prawne – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty mające osobowość prawną
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna)

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych zarejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Istnieją trzy sposoby złożenia wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG:
• elektronicznie na stronie http://www.firma.gov.pl potwierdzając podpisem elektronicznym;
• elektronicznie bez podpisu elektronicznego - wtedy trzeba wypełnić wniosek elektronicznie na stronie http://www.firma.gov.pl i wysłać przez Internet, a następnie udać się do urzędu gminy i podpisać własnoręcznie wniosek;
• papierowo - wtedy trzeba wypełnić wniosek odręcznie i zanieść go do urzędu gminy.
Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i dokonywanie zmian we wpisie jest bezpłatne.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl