Podział majątku

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- ustalanie składników majątku wspólnego,
- sporządzanie umów dotyczących podziału majątku,
- sporządzanie wniosków o podział majątku,
- sporządzanie odpowiedzi na wniosek o podział majątku,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o podział majątku.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podział majątku może zatem nastąpić dopiero po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej np. na skutek separacji, rozwodu, czy też orzeczenia rozdzielności majątkowej przez sąd.
Po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Istnieje jednak możliwość dokonania podziału majątku w innych proporcjach, z uwzględnieniem przyczynienia się każdego z małżonków do powstania tego majątku. Przy podziale majątku można również uwzględnić nakłady poczynione na majątek wspólny z majątków osobistych małżonków.
Podziału majątku wspólnego można dokonać w drodze umowy. Z tym, że gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość konieczna jest forma aktu notarialnego.
Innym rozwiązaniem jest podział majątku dokonany przed sądem. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 1000 zł, a gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

 

Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl