Dziedziczenie testamentowe

Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia testamentowego następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o otwarcie testamentu,
- ustalanie kręgu uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
- reprezentowanie przed sądami w sprawach spadkowych,

Pojęcia ułatwiające zrozumienie treści:
Spadkodawca – osoba, której majątek z chwilą śmierci przechodzi na spadkobierców.
Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej.
Masa spadkowa – prawa i obowiązki spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Oznacza to, że w spadku można otrzymać majątek (ruchomości, nieruchomości), ale również długi.
Otwarcie spadku – następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.
Zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki.
Wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
Jeżeli spadkodawca chce, aby majątek po jego śmierci przypadł innym osobom lub w innych udziałach niż wynika to z dziedziczenia ustawowego, to powinien sporządzić testament. Istnieje kilka rodzajów testamentów. Wyróżniamy testamenty zwykłe, do których zaliczamy testament własnoręczny (holograficzny), testament notarialny, testament urzędowy oraz testamenty szczególne, do których należy testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy. W praktyce najczęściej sporządzane są testamenty własnoręczne i notarialne.
Testament własnoręczny, aby był ważny, musi zostać w całości napisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Musi to być pismo ręczne testatora. Do sporządzenia testamentu własnoręcznego nie można używać żadnych urządzeń technicznych służących do pisania, takich jak maszyna do pisania, czy też komputer. Jeżeli chodzi o podpis, to również powinien być własnoręczny.
Testament notarialny powinien zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Jednakże w sytuacji, gdy spadkodawca jest osobą chorą, kaleką i nie może chodzić, testament może być sporządzony w miejscu pobytu testatora. Formalne wymogi sporządzenia testamentu notarialnego regulują art. 79-95 Prawa o notariacie. Przed sporządzeniem testamentu notariusz powinien ustalić tożsamość spadkodawcy, a także, w miarę możliwości, upewnić się, czy testator ma pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązkiem notariusza jest również upewnienie się, czy osoba zamierzająca sporządzić testament rzeczywiście ma wolę testowania, czyli ustanowienia spadkobiercy, a nade wszystko czy – sporządzając testament – działa swobodnie i świadomie. Z uwagi na to, iż przepisy dotyczące aktów notarialnych są dość rygorystyczne i sformalizowane, stąd też ta forma testamentu uważana jest za najbardziej bezpieczną i najtrudniejszą do obalenia. Z testamentem notarialnym łączy się obowiązek uiszczenia niezbyt wygórowanej opłaty.

 

Radca prawny Aleksandra Kubat oferuje usługi i pomoc prawną w zakresie dziedziczenia testamentowego dla klientów z Łodzi, Koluszek, Brzezin, Zgierza, Strykowa, Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Tuszyna, Rzgowa i okolic.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl