Dziedziczenie ustawowe

Kancelaria świadczy w zakresie tematyki dziedziczenia ustawowego następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
- ustalanie kręgu spadkobierców,
- reprezentowanie przed sądami w sprawach spadkowych,

Pojęcia ułatwiające zrozumienie poniższej treści:
Spadkodawca – osoba, której majątek z chwilą śmierci przechodzi na spadkobierców.
Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej.
Masa spadkowa – prawa i obowiązki spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Oznacza to, że w spadku można otrzymać majątek (ruchomości, nieruchomości), ale również długi.
Otwarcie spadku – następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.
Zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki.
Wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

Regulacje prawne dotyczące dziedziczenia zmieniały się na przestrzeni lat. Zasadą jest jednak, że do spadku stosuje się reguły dziedziczenia obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy. Dla rozstrzygnięcia kwestii, które przepisy będą miały zastosowanie, nie ma znaczenia, kiedy spadkobiercy zdecydują się na załatwienie spraw spadkowych.
Powołanie do spadku wynika z ustawy albo testamentu. Dziedziczenie ustawowe znajdzie zastosowanie wówczas, gdy spadkobierca nie pozostawił testamentu, albo żaden ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą.
W pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
W braku zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków) powołani do spadku z mocy ustawy są małżonek i rodzice spadkodawcy. Udział spadkowy małżonka spadkodawcy wynosi tutaj połowę spadku, a udział każdego z rodziców ¼ całości spadku. W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił ani zstępnych ani małżonka, cała masa spadkowa przypada rodzicom w częściach równych. Może również zdarzyć się tak, że jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał otrzyma rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
Kolejną grupę spadkobierców stanowią dziadkowie. Możliwość dziedziczenia po wnukach pojawiła od 28 czerwca 2009 roku. Przed tą datą, gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka, dzieci, rodzeństwa, a jego rodzice nie żyli, cały spadek przypadał gminie lub Skarbowi Państwa. Obecnie w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych.
W 2009 roku, krąg spadkobierców ustawowych został również rozszerzony o pasierbów zmarłego. Pasierbowie mają prawo do spadku, gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka i krewnych, powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy, a żadne z jego rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Dopiero w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił krewnych i pasierbów, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl