Wezwania do zapłaty

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie windykacji należności, wezwań do zapłaty w szczególności, następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie wezwań do zapłaty/odpowiedzi na wezwania do zapłaty,
- udział w negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie ugód.

Jeżeli rozmowa windykacyjna nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, lub z jakiegoś powodu do niej nie doszło, proponuję skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty na piśmie.
W takim wezwaniu należy sprecyzować:
- kwotę żądania,
- tytuł, z jakiego wywodzimy roszczenie, np. faktura nr…
- termin, w jakim oczekujemy spłaty.
Często, po wysłaniu wezwania do zapłaty strony powracają do negocjacji, które kończą się porozumieniem w zakresie spłaty zadłużenia. Jednak, jeśli ten etap windykacji okaże się bezskuteczny, pozostaje jedynie droga sądowa.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl