Radca Prawny Łódź

Prawo rodzinne – świadczenie rodzicielskie jako nowa forma wsparcia

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), od 1 stycznia kobieta, która urodzi dziecko,a nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, dostanie tysiąc złotych miesięcznie świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie będzie wypłacane przez 52 tygodnie w razie urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, a gdy dzieci jest dwoje – przez 65 tygodni, troje – 67 tygodni, czworo – 69, przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Ustawodawca wskazał szereg okoliczności, w których świadczenie nie będzie przysługiwało (np. co najmniej jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński lub na to dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.)

Nowe przepisy określają także okoliczności, w których świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone (np. pobieranie przez matkę zasiłku dla bezrobotnych.)

Przepisy przejściowe są korzystne dla matek, które urodziły jeszcze w 2015 roku, a od narodzin nie minęło 52 tygodnie, a w przy ciąży mnogiej – 71 tygodni. Pomoc będzie im przysługiwała od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia lub nieco dłużej w przypadku rodziców wieloraczków.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl