Radca Prawny Łódź

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2016r.

W dniu 20 stycznia 2016 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2016 r. będzie wynosiła 288,95 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3210,60 zł.


 
Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

474,92 194,64 59,61 43,79 1 59,61

Razem społeczne z chorobowym = 772,96

Razem społeczne bez chorobowego = 713,35

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2016
1121,52
Podstawa wymiaru
(I-XII '2016)
3210,60 2433,00

Źródło: http://zus.pox.pl/skladka-zdrowotna-2016.htm


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl